Velkommen til Norsk Kjøretøy Kontroll AS!

Vi er en Eu – kontrollstasjon som har fått godkjenning av biltilsynet / vegkontoret. 

VI HJELPER DEG MED EU – KONTROLL

NORSK KJØRETØYKONTROLL

Kontroll av biler og tilstandskontroll av biler / kjøpstester. Våre kunder består av privatperson, og vi arbeider lokalt. 

Kunden skal alltid være første prioritert. Kort ventetid og rask ekspedisjon.

Kontroll av biler og tilstandskontroll av biler / kjøpstester. Våre kunder består av privatperson, og vi arbeider lokalt.